maandag 2 februari 2009

Tsead Bruinja lêst foar út 'Angel'

It gedicht (sûnder titel) dat begjint mei "de wyn giet kâld..."
It is hjir te belústerjen...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten