zondag 1 november 2009

Fansels, nij gedicht fan Cornelis van der Wal

Noch net publisearre, want justernacht skreaun. It filmke is wat mislearre, mar dat past der wol by...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten