zondag 20 december 2009

Krystgedicht fan Sikke Dantuma

Sikke Dantuma (Dokkum 1943), kenne jo him noch? Ien, tige tin dichtbondeltsje hat er publisearre: 'Kuierje oer it libbenspaad' (1971). It wurdt tyd foar in comeback! Dêrom hat Omrop Knilles Dantuma utnoege om foar de mikrofoan in fers foar te lêzen:

Kryst

Ik rin troch de strjitte
alles is ferlitten
alles is fuort

Der is allinnich mar snie
snie en iis
de minsken binne allegear fuort

Geen opmerkingen:

Een reactie posten